Łukasz Murawski

21 stycznia, 2024

Prawo Prägnanz The Law of Prägnanz (1)
Nie pamiętam kiedy dokładnie, ale zapewne było to na początku 2020 roku, gdy zacząłem marzyć o tym, że kiedyś ściągnę do Polski najlepszych światowych ekspertów w dziedzinie brandingu.
Scroll to Top