Łukasz Murawski

28 sierpnia, 2023

Prawo Prägnanz The Law of Prägnanz
W skali globalnej tylko 15-20% pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę - tak wynika z raportów Gallupa. Możemy spokojnie przyjąć, że mniej więc tylko co piąty pracownik jest zaangażowany.
Scroll to Top