Łukasz Murawski

2 sierpnia, 2023

Prawo Prägnanz The Law of Prägnanz (2)
Kiedyś klient opowiedział mi o tym, że odmówił przyjęcia firmowego upominku w postaci kalendarza trójdzielnego. Mówił o tym w kontekście stosowanej przez niego zasady niebrania wszystkiego, co wręczane.
Scroll to Top