Łukasz Murawski

Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej

Uprzejmię rekomendujemy osobą Pana Łukasza Murawskiego jako współpracownika Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”. Pan Murawski aktywnie współdziałał z Fundacją w zakresie rebrandingu w okresie 2019 — 2020. Nasza współpraca ogniskowała się wokół analizy poszczególnych działalności Fundacji, możliwości uwspółniania ich w zakresie wizerunkowym i promocyjnym. łącznie objęła ona ok. 20 h. Wszystkie uwagi i rekomendacje były dla nas bardzo pomocne i zdecydowaną większość udało się wdrożyć z sukcesem.

Scroll to Top